fbpx
Doanh nhân tài năng 132
Previous
Next

Mô tả visa :

• Visa này dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm, để vận hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có Australia.

 

 

 

Điều kiện

Điều kiện xét duyệt:
Đã có 2 năm kinh doanh trở lên, nắm giữ từ 30% cổ phần công ty, doanh thu (nước ngoài) hàng năm 3.000.000$ AUD
Tính năng visa: Quyền định cư lâu dài cho cả gia đình từ 9 tháng
Phương thức:
Đầu tư 2,5 triệu $ AUD để phát triển bất động sản + mua 1 bất động sản cá nhân + thuê 2 nhân công địa phương

Quy trình xin duyệt

Bước 1 Đánh giá miễn phí
Bước 2 Xác nhận trước khi định giá
Bước 3 Ký hợp đồng, thiết kế chương trình xin xét duyệt và chuẩn bị giấy tờ xin xét duyệt 
Bước 4 Soạn thảo kế hoạch kinh doanh và đệ đơn xin chỉ định của bang
Bước 5 Trình thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và nhận lời mời từ Bộ Nội vụ
Bước 6 Đệ trình hồ sơ xin visa hoàn chỉnh (trong vòng 60 ngày) 
Bước 7 Nhận thông báo yêu cầu cấp thêm thông tin như lý lịch tư pháp quốc gia, kiểm tra sức khỏe,…
Bước 8 Hồ sơ xin visa được duyệt
Bước 9 Chuyển đến

 

Môi trường Australia

Australia có một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là thu nhập của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều thuế.
Hệ thống y tế của Australia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Nó cung cấp chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn.
Australia là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới thực hiện hệ thống phúc lợi xã hội.
Đổi mới kinh doanh 188A
Previous
Next

Mô tả visa :
• Visa 188A là một phần của Chương trình Kinh doanh và Đổi mới của Australia. Đây là visa tạm thời cho các nhà hoạt động kinh doanh, có thể coi như bước đệm để xin tiếp quyền định cư lâu dài.
• Chương trình Đổi mới kinh doanh dành cho các cá nhân sở hữu một doanh nghiệp và đang muốn thành lập doanh nghiệp tại Australia.

 

Điều kiện

Điều kiện xét duyệt:
Đã có 2 năm kinh doanh trở lên, nắm giữ từ 30% cổ phần công ty, doanh thu (nước ngoài) hàng năm 500.000$ AUD
Tính năng visa: Visa tạm thời cho cả gia đình trong 9-12 tháng, quyền định cư lâu dài trong 2 năm sau khi được phê duyệt lần đầu. Yêu cầu thời gian 1 năm ở Australia hoàn toàn.
Phương thức: Đầu tư 850.000$– 1.300.000$ AUD để phát triển bất động sản, quản lý trong 2 năm HOẶC 2-3 người cùng xin visa 188A để thành lập chung công ty, đầu tư 400.000$-500.000$ AUD mỗi người, Sincerity quản lý dự án bằng ủy quyền.

 

 

 

Quy trình xin duyệt

Bước 1 Đánh giá hồ sơ miễn phí
Bước 2 Xác nhận trước khi định giá
Bước 3 Ký hợp đồng, thiết kế chương trình xin xét duyệt và chuẩn bị giấy tờ xin xét duyệt
Bước 4 Soạn thảo kế hoạch kinh doanh và đệ đơn xin chỉ định của bang
Bước 5 Trình thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và nhận lời mời từ Bộ Nội vụ
Bước 6 Đệ trình hồ sơ xin visa hoàn chỉnh (trong vòng 60 ngày)
Bước 7 Nhận thông báo yêu cầu cấp thêm thông tin như lý lịch tư pháp quốc gia, kiểm tra sức khỏe,…
Bước 8 Hồ sơ xin visa được duyệt
Bước 9 Chuyển đến

 

Môi trường Australia

Australia có một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là thu nhập của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều thuế.
Hệ thống y tế của Australia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Nó cung cấp chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn.
Australia là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới thực hiện hệ thống phúc lợi xã hội.
Đầu tư kinh doanh 188B
Previous
Next

Mô tả visa :
• Visa này cho phép bạn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Australia, thực hiện hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Australia hoặc đảm nhận một hoạt động kinh doanh ở Australia

 

Điều kiện

Điều kiện xét duyệt:
Có nguồn tài chính/thu nhập có thể xác minh được
Tính năng visa: Quyền định cư lâu dài trong vòng 4 năm; yêu cầu người đề nghị phải sống ở Australia trong 1/2 năm
Phương thức: Đầu tư 5 triệu $ AUD vào các sản phẩm kho bạc do Chính phủ Australia chỉ định

 

Quy trình xin duyệt

Bước 1 Đánh giá hồ sơ miễn phí
Bước 2 Xác nhận trước khi định giá
Bước 3 Ký hợp đồng, thiết kế chương trình xin xét duyệt và chuẩn bị giấy tờ xin xét duyệt
Bước 4 Soạn thảo kế hoạch kinh doanh và đệ đơn xin chỉ định của bang
Bước 5 Trình thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và nhận lời mời từ Bộ Nội vụ
Bước 6 Đệ trình hồ sơ xin visa hoàn chỉnh (trong vòng 60 ngày)
Bước 7 Nhận thông báo yêu cầu cấp thêm thông tin như lý lịch tư pháp quốc gia, kiểm tra sức khỏe,…
Bước 8 Hồ sơ xin visa được duyệt
Bước 9 Chuyển đến

 

Môi trường Australia

Australia có một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là thu nhập của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều thuế.
Hệ thống y tế của Australia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Nó cung cấp chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn.
Australia là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới thực hiện hệ thống phúc lợi xã hội.
Đầu tư trọng yếu 188C
Previous
Next

Mô tả visa :
• Visa này chỉ áp dụng với những người được chính quyền bang hoặc hạt Australia chỉ định. Để được chỉ định, người đề nghị phải nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) thông qua hệ thống SkillSelect.
• Đây là visa tạm thời trong 4 năm, dành cho những người sẵn sàng thực hiện đầu tư 5 triệu AUD vào Australia. Sau khi duy trì đầu tư vào Australia trong 4 năm, người đề nghị có thể xin quyền định cư lâu dài thông qua visa Đầu tư (Định cư) và Đổi mới kinh doanh hạng 888.

 

Điều kiện

Điều kiện xét duyệt:
Có nguồn tài chính/thu nhập có thể xác minh được
Tính năng visa: Quyền định cư lâu dài trong vòng 4 năm; yêu cầu người đề nghị phải sống ở Australia trong 2/4 năm
Phương thức: Đầu tư 1,5 triệu $ AUD vào các sản phẩm kho bạc do Chính phủ Australia chỉ định

 

Quy trình xin duyệt

Bước 1 Đánh giá hồ sơ miễn phí
Bước 2 Xác nhận trước khi định giá
Bước 3 Ký hợp đồng, thiết kế chương trình xin xét duyệt và chuẩn bị giấy tờ xin xét duyệt
Bước 4 Soạn thảo kế hoạch kinh doanh và đệ đơn xin chỉ định của bang
Bước 5 Trình thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và nhận lời mời từ Bộ Nội vụ
Bước 6 Đệ trình hồ sơ xin visa hoàn chỉnh (trong vòng 60 ngày)
Bước 7 Nhận thông báo yêu cầu cấp thêm thông tin như lý lịch tư pháp quốc gia, kiểm tra sức khỏe,…
Bước 8 Hồ sơ xin visa được duyệt
Bước 9 Chuyển đến

 

Môi trường Australia

Australia có một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là thu nhập của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều thuế.
Hệ thống y tế của Australia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Nó cung cấp chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn.
Australia là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới thực hiện hệ thống phúc lợi xã hội.
Visa có tay nghề xin độc lập
Previous
Next

Mô tả visa :
• Visa nhập cư diện có tay nghề thường yêu cầu nộp thư EOI tới bộ di trú. Visa này cho phép người có visa được ở lại Australia lâu dài. Bài thi chấm điểm dựa trên các điều kiện cơ bản đối với người nhập cư có tay nghề. Điểm tối thiểu hiện tại là 65 điểm, để có thể xin các loại visa định cư lâu dài tiếp theo.

 

Điều kiện

Yêu cầu:
Dưới 50 tuổi
Có nghề nghiệp được nêu trong danh sách SOL
Được đánh giá có tay nghề hoàn thiện
Đáp ứng được các tiêu chí điểm số về nhập cư theo chuyên môn
Đạt ít nhất 6 điểm mỗi thành tố trong bài thi IELTS

 

Quy trình xin duyệt

Bước 1 Đánh giá hồ sơ miễn phí
Bước 2 Kiểm tra danh sách nghề nghiệp và bài thi chấm điểm
Bước 3 Xác nhận trước khi định giá
Bước 4 Ký hợp đồng và chuẩn bị giấy tờ xin xét duyệt
Bước 5 Đánh giá tay nghề
Bước 6 Trình thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và nhận lời mời từ Bộ Nội vụ
Bước 7 Đệ trình hồ sơ xin visa hoàn chỉnh (trong vòng 30 ngày)
Bước 8 Nhận thông báo yêu cầu cấp thêm thông tin như lý lịch tư pháp quốc gia, kiểm tra sức khỏe,…
Bước 9 Hồ sơ xin visa được duyệt
Bước 10 Chuyển đến

 

Môi trường Australia

Australia có một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là thu nhập của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều thuế.
Hệ thống y tế của Australia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Nó cung cấp chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn.
Australia là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới thực hiện hệ thống phúc lợi xã hội.
Visa có tay nghề được chỉ định
Previous
Next

Mô tả visa :
• Visa 190 được xét dựa trên điểm số, cho phép người lao động có tay nghề được chính quyền một bang hoặc hạt Australia chỉ định để đến sống và làm việc tại Australia như một cư dân thường trú. Mọi cơ quan chính quyền bang và hạt đều có các tiêu chí riêng để quyết định người được chỉ định. Liên hệ trực tiếp với cơ quan bang hoặc hạt để biết thêm thông tin về quy trình chỉ định của họ và những thứ họ cần ở bạn.

 

Điều kiện

Yêu cầu:
Có nghề nghiệp phù hợp
Được đánh giá có kỹ năng phù hợp với nghề nghiệp đó
Đạt được điểm đỗ của bài thi chấm điểm là 65 điểm
Được một cơ quan chính quyền bang hoặc hạt chỉ định
Dưới 45 tuổi vào thời điểm nhận được lời mời
Trình độ Tiếng Anh đủ thành thạo

 

 

Quy trình xin duyệt

Bước 1 Đánh giá hồ sơ miễn phí
Bước 2 Kiểm tra danh sách nghề nghiệp và bài thi chấm điểm
Bước 3 Xác nhận trước khi định giá
Bước 4 Ký hợp đồng và chuẩn bị giấy tờ xin xét duyệt
Bước 5 Đánh giá tay nghề
Bước 6 Trình thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và nhận lời mời từ Bộ Nội vụ
Bước 7 Đệ trình hồ sơ xin visa hoàn chỉnh (trong vòng 30 ngày)
Bước 8 Nhận thông báo yêu cầu cấp thêm thông tin như lý lịch tư pháp quốc gia, kiểm tra sức khỏe,…
Bước 9 Hồ sơ xin visa được duyệt
Bước 10 Chuyển đến

 

Môi trường Australia

Australia có một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là thu nhập của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều thuế.
Hệ thống y tế của Australia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Nó cung cấp chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn.
Australia là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới thực hiện hệ thống phúc lợi xã hội.
Các loại visa mới dành cho lao động có tay nghề nhập cư theo vùng
Previous
Next

Mô tả visa :
• Dành cho các lao động có tay nghề muốn đến sống và làm việc tại các vùng xa xôi ở Australia
• Bạn có thể mang theo cả gia đình
• Nếu xin được visa này, bạn có thể xin tiếp visa (thường trú) có tay nghề nhập cư theo vùng (loại 887)

 

Điều kiện

Yêu cầu:
Dưới 50 tuổi
Được đánh giá có tay nghề
Đạt ít nhất 6 điểm mỗi thành tố trong bài thì IELTS (A&G)
Có người bảo lãnh hoặc họ hàng của người bảo lãnh trong chính quyền bang
ở các vùng xa xôi
Đạt ít nhất 60 điểm trong bài thi chấm điểm

 

Quy trình xin duyệt

Bước 1 Đánh giá hồ sơ miễn phí
Bước 2 Kiểm tra danh sách nghề nghiệp và bài thi chấm điểm
Bước 3 Xác nhận trước khi định giá
Bước 4 Ký hợp đồng và chuẩn bị giấy tờ xin xét duyệt
Bước 5 Đánh giá tay nghề
Bước 6 Trình thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) và nhận lời mời từ Bộ Nội vụ
Bước 7 Đệ trình hồ sơ xin visa hoàn chỉnh (trong vòng 30 ngày)
Bước 8 Nhận thông báo yêu cầu cấp thêm thông tin như lý lịch tư pháp quốc gia, kiểm tra sức khỏe,…
Bước 9 Hồ sơ xin visa được duyệt
Bước 10 Chuyển đến

 

 

Môi trường Australia

Australia có một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là thu nhập của bạn càng cao, bạn càng phải trả nhiều thuế.
Hệ thống y tế của Australia là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới. Nó cung cấp chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình bạn.
Australia là một trong những quốc gia sớm nhất trên thế giới thực hiện hệ thống phúc lợi xã hội.
Chat Zalo
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Facebook
0981-716-794