fbpx

Liên hệ

Trụ sở chính tại Perth

Chi nhánh tại Australia

  • Chi nhánh Adelaide: Số 28 đường Greenhill, Wayville (5034), South Australia
  • Chi nhánh Melbourne: Tầng 7, số 21 đường Victoria, Melbourne
  • Chi nhánh Brisbane: Số 19-23 đường Archer, Upper Mount Gravatt
  • Chi nhánh Sydney: Số 31 đường Market, Sydney (2000), New South Wales

Chi nhánh Việt Nam

Theo dõi chúng tôi

MALAYSIA

INDONESIA SURABAYA

INDONESIA JARKATA

SINCERITY TRUNG QUỐC

  • Thượng Hải: Phòng B, tầng 4, Shenfu Building, số 202 đường Rushan, Quận mới Phố Đông, Thượng Hải
  • Nam Kinh: Số 178 đường Zhongshan, Quận Huyền Vũ, Nam Kinh, Trung Quốc
  • Ôn Châu: Tầng 7, Huijia Building, đường Yangfushan, Quận Lộc Thành, Ôn Châu, Trung Quốc
Chat Zalo
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Facebook
0981-716-794